Ana sayfa Özgeçmiş Arapça Öğreniyorum Arapça Alıştırmalar İletişim

 
 

  Ana sayfa > Türkçe Makale ve Araştırmalar > Hac-Umre


 
 

 

 

 

HAC VE UMRE

 

TEMETTÜ HACCI NASIL YAPILIR?

 

    Nizameddin İbrahimoğlu

      Hitit Üniversitesi

 nizamettin955@htmail.com

 

Not: Hac üç şekilde yapılır İfrat, Kiran ve Temettü ancak Türkiye de genellikle üçüncü tercih ediyorlar.

 

Mikâttan önce:

 

1- Tırnaklar kesilir.

2- Koltuk altı ve kasık temizlenir.

3- Gusledilir olmazsa abdest alınır.

4- Erkek, ihramla örtünür.(Kadın elbisesini çıkarmaz)

5- Baş açık ve ayaklar çıplak olur.

 

Not: Şayet Mekke ye gidilirse Mikâttan önce sünnet olan Umre yapılır:

 

      Bunu yerine getirmek için genellikle Hava alanında abdest alındıktan sonra İhram elbisesi giyinir veya Mekke indikten sonra Umre Mescitlerine giderek orada İhram elbisesi giyinmeli.

 

İhram elbisesi girerken nelere önem verilir:

 

1-İhram elbisesini girmek için Niyet edilir.

2-İki raket İhram Namazı kılınır, İlkinde Kâfirin İkincisinde ise İhlâs Suresi okunur.

3-İhramı girerken Kâbe görünene kader Tlbiye duası (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir

(لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والمُلك لا شريك لك)

Ve Tahlil (La ilahe illalahu vahdehu la şerike leh lehul mulku velehul hamdu yuhyi ve yumiti ve huve ala kulli seyin kadir) demektir. ّ

 ( لا إلة إلاّ الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد وهو على كل شئٍ قدير)

Bunlarla birlikte Salâvat-ı Şerife getirilir.

4- İhram elbisesini girdikten sora Umreye Niyet edilir.

 

Umre nasıl yapılır?

 

1-Hacer-i esved ten başlayarak, 7 kes tavaf yapılır, her tavafın sonunda şu dua okunur:

(Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrâhimin ) (ربّنا أتنا في الدّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النّار)

2-Hacerü’l-esved e ulaştığında şu söylenir: Bismillahi vallahu ekber. بسم الله والله أكبر 

3-Sonra Mültezim duası okunur. Ve Makam-i İbrahim in arkasında, İki raket Tavaf Namazı kılınır ve duası yapılır.

4-Sonra Zemzem suyu içilir ve duası okunur.

5-Sa’yi Niyeti yapılır. Safa ve Merve arasını tavaf (sa'y) arasında 7 kes sa’yi yapılır, son olarak Merve de biter.

6-Saç tıraşı yapılır ve diğer temizlikler yapılır ve İhram elbisesi çıkarılır. Ve bu Umreyi birkaç kes tekrarlanabilir, Umre Mescitlerine giderek ve yeniden İhram elbisesi girerek. Veya boş zamanlarda her an Tavaf 7 kes yapılır, buda 8 Zilhicce yanı Arafat bir gün önceye kadar.

 

TEMETTU HAC I NASIL YAPILIR?

 

Mikât sınırında:

 

İhramın sünneti olarak iki rekât nafile namaz kılınır. Yalnız hac için niyet ve telbiye yapılır. Böylece ihrama girilmiş olunur.

İhramdan sonra: İhramdan çıkıncaya kadar ihramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tehlil, salevat-ı şerife ve telbiye söylenerek yola devam edilir.

 

Mekke-i mükerremede:

 

1- Gusledip veya abdest alıp Harem-i şerife giderek “kudüm tavafı” yapılır. Bu sünnettir.

2- Tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılınır.

3- Zemzem içilir, üstüne, başına dökmek iyi olur.

4- Safâ ile Merve arasında umre’nin sa’yi yapılır. Sonra saçın en az dörtte biri veya tamamı kesilir yahut kısaltılır. Böylece ihramdan çıkılmış olur.

5- İhramsız olarak Mekke’de kalınır. İstenildiği kadar “nafile tavaf” yapılabilir.

 

Terviye günü (8 zilhicce):

 

Terviye günü hac için niyet ve telbiye yaparak yeniden ihrama girilir. Sabah namazı Mekke’de kılınıp Mine’ye çıkılır. Arife günü sabah namazını müteakip Arafat hareket edilir.

 

9 Zilhicce günü Arafat a gidilir, Güneşin doğuşundan başlar, batışına kader, öğle ve ikindi namazı birleştirilir ve iki hutbe dinlenir, her fırsatta telbiye, tespih, tekbir, tehlil ve salâvat okunur dualar yapılır, En iyi dualar şunlardır:- Salâvat i şerife (100 defa). – İhlâs süresi  (100 defa). (La ilahe illalahu vahdehu la şerike leh lehul mulku velehul hamdu yuhyi ve yumiti ve huve ala kulli şeyin kadir)(100 defa).

 ( لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له ، لهُ المُلك وله الحمد يُحيي ويُميت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير).

Not: Güneş batmadan Arafat’tan ayrılmamalı. Güneş battıktan sonra, akşam namazı kılınmadan Müzdelifeye hareket edilir.

—Öğleden sonra Müzdelife de Vakfa yapılır ve dualar okunur, Gece Müzdelife’de kalınır. Şeytan taşlamak için en az 70 taş toplanır. Akşam ve yatsı Namazı cem-i tehir ile kılınır. Sabah namazından sonra oradan ayrılır.

            —Mineye gidilir ve orada 2–3 gün kalınırsa iyi olur. Güneş çıktıktan sonra Şeytan Taşlama ye gidilir. Şayet Minede yatılırsa bayramın 4 günü de Taşlama yapılır, Eğer yatılmadı ise bayramın 3 gününe kader yapılır

 

 10 zilhicce Bayramın ilk günü oluyor ve şunlar yapılır:

 

— Bayramın 1. günü sadece büyük Akabe cemresine [büyük şeytana] 7 taş atılır.

— Bayramın 2. günü Küçük, orta ve büyük şeytana sırayla 7 şer taş atılır.

— Bayramın 3. 4cü günü de tekrarlanır. Her taş atıldığında şu dua okunur: Bismillah,

 Allahu Ekber   rağmen li’ş-şeytani ve hizbih ( بسم الله، الله أكبر، رغماً للشيطان وحزبهِ )

 

Birde şunlar yapılır:

 

1- Vacip olan şükür Kurbanı kesilir, Kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kesemez ise, Zilhiccenin yedi, sekiz ve dokuzuncu günlerinde ve bayramdan sonra yedi gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi on gün olur. Kesildikten sonra. 

2-Tıraş ve temizlik yapılır. Saçlar tamamen kesilir veya kısaltılır.

3-Ziyaret Tavafı yapılır 7 kes, sonra safa ile Merve arasında 7 kes yapılır.

4- Böylece ihramdan çıkılmış olur.

 

Minâ’dan dönünce:

 

Veda Tavafı yapılır. Beytullaha karşı durup zemzem içilir. Yüz ve baş yıkanır. Sonra Kâbe-i şerifin yüksek eşiği öpülür.

 

Nizameddin İBRAHİMOLU

 

 

    

 

Web Siteme Hoş Geldiniz!

اهلاً وسهلاً لزيارتكم موقعنا

 

Copyright ©2006
Nizamettin İBRAHİMOĞLU